Vad bidrar NATO till egentligen?

Jag var på väg att skriva ett inlägg kring NATO men jag omformulerar det en del efter Johan Wiktorins exceptionellt sevärda framträdandeFolk och Försvars seminarium om Försvarsberedningens omvärldsanalys. Där berättade han att NATO-debatten är snedvriden, fel frågor ställs och NATO ses som en helhetslösning (här skrev jag att NATO är inte en substitut till en Försvarsmakt). Han föreslog att frågan som bör besvaras är “Hur ska Sverige på bästa sätt bidra till säkerhet och stabilitet i Norra Europa?”. Detta inlägg gör en ansats att försöka svara på den frågan.

Det finns två huvudsakliga saker Sverige skulle kunna fokusera på för att bidra till säkerhet och stabilitet i Norra Europa, att internt inte vara ett säkerhetsvakuum samt att bidra med  säkerhet externt till våra grannar. Det må låta enkelt, följ med så ser ni hur jag resonerar.

Internt: Det måste territoriellt finnas en grundläggande militär förmåga för att säkerställa handlingsfrihet. Detta ger både säkerhet i Sveriges egna agerande och inbjuder inte till yttre provokationer. Om hur detta operationaliseras får de lärda tvista om, men en incidentberedskap 24/7, 24 JAS till, kvalificerat luftvärn och lastbilsburna Robot-15 kanske skulle vara en god start? Utöver strikt militär säkerhet kanske ett inrikesdepartement hade kunnat löst  terrorism, cybersäkerhet och underättelsefrågor bättre?

Externt: Säkerhet ska vi bygga vi tillsammans med andra. Både militära och icke-militära utmaningar löser vi bättre tillsammans. Problemet är dock att institutioner är lite värda utan den bakomliggande politisk viljan. I det avseendet blir debatten om NATO sned. Vad finns det för vilja bakom organisationen att använda den till? Vad finns det enighet och momentum att samarbeta med? I detta avseende finns det vissa saker NATO kan bidra med, till exempel militära operationer out-of-area och kompetenser från deras Centre of Excellence för energi– och cybersäkerhet samt det kommande för Strategic Communicationsmen storskaligt territorialförsvar i Norra Europa eller expeditionära uppdrag i Asien blir det säkerligen desto svårare att genomföra.

Där det finns en politisk vilja att samarbeta är Norden och Norden-Baltikum. Dock finns det ett stort hinder för det efterlängtade nordiska försvarssamarbetet, det institutionella. Danmark, Norge och baltstaterna är NATO-medlemmar och Alliansen blir fundamentet i deras säkerhetspolitik (se WW här). EU är samtidigt oumbärligt för vår säkerhet som världens största marknad och för att till exempel påverka Gazprom att spela efter marknadens regler, säkra våra gränser och öka vårat välstånd, dock är EU inte institutionellt utformat för djupare militära samarbeten och lämnas därhän i denna diskussion. Det första steget för djupare samarbete skulle vara att få de länder med politisk samarbetsvilja och liknande geopolitiska utmaningar i samma institutionella ramverk för att överkomma hinder som tillgång till information, kunna försvarsplanera för den helhet som faktiskt skulle drabba regionen som en helhet und so weiter. För närvarande är NATO the only game in town. Alltså skulle inte NATO vara en helhetslösning, men det skulle ske möjligheter för djupare samarbete att nå en lösning. Men som Wiktorin påpekar så är NATO inget utan USA, kanske vi skulle gå med USA ändå?

Institutionella Norra Europa (foto:Wikipedia)
Institutionell uppsättning N. Europa, Lila: både EU och NATO, Blå: bara EU, Orange: bara NATO (Foto:Wikipedia)

Vad är USA:s intressen i Norra Europa? “Visshet” var Kurt Volkers svar, f.d. amerikansk ambassadör till NATO. Visshet hör ihop med att inte vara ett säkerhetsvakuum och garantera ett långsiktigt ansvarstagande i säkerhetspolitiken, något ett djupare militärt samarbete hjälper. Bekymrande för NATO:s överlevnad är Alliansens fundament, dess Artikel-5 åtaganden. Det finns ingen plats geografiskt där detta åtagande är så löst som i Baltikum (om Ryssland i Baltikum). NATO har på plats 4 jaktflygplan i incidentberedskap. Inte mekaniserade brigader med luftvärn. Ett starkt och samarbetande nordiskt-baltiskt ben av NATO skulle dels förbättra förmågorna i området men också öka genomförbarheten att försvara Baltikum vid en militär kris rent logistiskt. Inte för att en invasion i sig är trolig, men tvångsmakt baserad på militär makt bygger vad man de facto kan göra med ens militär och därav blir förmågan att invadera relevant. Av dessa anledningar skulle NATO som helhet stärkas av ett enhetligt Nordiskt-baltiskt ben och förhoppningsvis genom detta säkerställa USA:s fortsatta intresse, i teorin två problem lösta på samma gång.

“Förmågor” var f.d. amerikanska försvarsattachén till Sverige Bruce Ackers svar på ovanstående fråga. Acker sa att det spelar liten roll för USA om Sverige är med i NATO eller ej, bara vilka förmågor Sverige kan bidra med. För att ställa Ackers svar på sin spets, varför ska man ge försvarsgarantier till Sverige när man får de bidrag man behöver ändå? (Både Acker och Volker framträdde sevärt på Frivärlds konferens, se dess klipp här 1, 2).

Mitt svar på orginalfrågan får bli: för att Sverige ska bidra med säkerhet i Norra Europa skall vi först internt undvika att vara ett militärt säkerhetsvakuum genom att höja vårt försvarsanslag och åstadkomma en grundläggande stabilitetsgivande nivå samt att externt samarbeta främst i Norden-Baltikum med NATO som medel och inte enbart mål.

Inflationsjusterade försvarsanslagsförändringar med 2007 som utgångspunkt. Graf: Johan Wiktorin
Inflationsjusterade försvarsanslagsförändringar med 2007 som utgångspunkt. Graf: Johan Wiktorin

Det var mitt bidrag till det goda samtalet. Var håller ni med och desto viktigare var håller ni inte med?

Vad är då nytt under NATO-solen? För det första fann jag, i likhet med Annika N-C, att Försvarsberedningens omvärldsanalys innehöll mer positiva skrivningar om NATO. För det andra var Sifo-undersökningen 16/5 som gav 32% för NATO och 40% mot, delar man de osäkra rösterna blir ställningen 46-54 utan att frågan ens diskuterats öppet/utretts (något som ändå inte räcker för att Reinfeldt ska driva frågan, en insatt källa bedömer sannolikheten för NATO utreds på riktigt innan valet 2014 “lika stor som att Bingo Rimér blir jämställdhetsminister”). För det tredje bedömer/gissar Wiseman att Sverige är medlemmar i NATO inom fem år. För det fjärde kommer socialdemokraten Widar Andersson ut som NATO-vän. Ifall någon följer är mest intressant, han är känd som “högersosse” För det femte kom Kristdemokraternas samtliga försvarspolitiska talespersoner sedan innan Sovjetunionens fall ut som NATO-förespråkare. För det sjätte tycker Medvedev inte att det är en bra idé att Sverige och Finland går med i NATO (jag skrev om Rysslands syn på NATO här). Till syvende og sidst har DN och en samling lokaltidningars ledarsidor börjat förespråka NATO-medlemskap (länkar nedan). NATO-frågan rör på sig.

Ha en trevlig nationaldag!

Bloggar: Annika NC 1, 2,  Sjätte Mannen, Nilsson, Observationsplatsen, Skipper,

Media: DN 1, 23, SvD 1, 2, 3, 4Aftonbladet, Expressen 1, 2FrivärldNWTSMP, SVT, SR 1, 2, 3, ACUS,  #svfm

11 thoughts on “Vad bidrar NATO till egentligen?

 1. Nej till NATO ! Sverige skall inte vara beroende av att Pentagon ger oss krypteringsnycklar till datalänk 16. Bara ett litet exempel. Sverige behöver ett eget försvar, Mälarregionen 3 miljoner människor bor utan något luftvärn, varken flyg eller robotsystem eller luftvärns-pjäser. Gotland helt utan militär, lika med Malmö(Öresund). Utan eget trovärdigt militärt försvar, blir NATO snacket bara löjligt, nästan som en slags försök att avleda uppmärksamheten från kärnfrågan om eget försvar.

 2. Förtydlingande.
  När Sverige har ett trovärdigt försvar med fungerande logistik för omladdning av u-båtar och flyg på flera platser. Samt ett stridsledningsystem som är dynamiskt anpassat för hela Sverige, då ringer vi Finland om att boka möte om militärt samarbete.
  När det fungerar kan vi börja diskutera om hjälp till balterna.
  Samarbete med Norge/Damark/Nato kommer sist.
  Varför denna satsning på militär förmåga? En försvarsförmåga stoppar försök till annektering av Gotland och ger Sverige fler alternativ när Europa skall igenom en energikris om 10 år. Det kan ju vara billigare att släppa Gotland utan all militär upprustning.
  Nato behöver inte nämnas som ett alternativ, det vilseleder och avtrubbar omdömmet.
  Ps.
  Som vpl.bef och 17 månader totalt i tält i inre norrland så blir mitt tonläge lite kärvt.

  1. Återigen så ligger ditt argument nära mitt. NATO har jag aldrig argumenterat ska ersätta ett rejält svenskt försvar, det ska komplementera det. Vad är kostnaden att gå med i NATO när vi har ett gott försvar?

   Dock är det gränssättande för samarbete med övriga länder i Norden med olika institutionella ramverk. NATO kan även bidra till de typer av säkerhetshot som går utöver strikt territorialförsvar (vilket det finns fler av) samt kan NATO’s försvarsgarantier fungera som ytterligare en tröskel att provocera Sverige och en allians bakom en ger en annan tyngd i utrikespolitiken.

 3. You write very convincingly but you take several of your arguments from a false premise, that being, that territorial defence provides effective defence. The arguments are very clear. Every time territorial defence or a form of positional defence has been practiced, the troops have been eaten piecemeal and forced either to retreat or capitulate. The idea that forces can stay in the forest and live as a fighting machine has been overtaken by technology. And even if technology had not advanced, an enemy (specifically Russia) would just leave them there to rot whilst they raped and pillaged as they did in Chechnya. Morale would plummet as wives and children are killed.

  This is in no way to disparage the Swedish defence forces or their tactical abilities. But wars are won by strategies and operations, and these are progressing whilst Sweden at this level is not. . Even now after trying to professionalise, the concepts for battle remain stuck in 1950s at best. Nothing I read in your defence “space” convinces me that you have overcome your belief in Swedish righteousness of being the best – despite no fighting for 400 years and huge evidence to the contrary.

  Please wake up and modernise. The West needs you to be good in reality, not just talking a good story.

  1. Hi Glen. How you finish your comment is exactly the gist my argument; the West (and NATO) needs Sweden to be good in reality, and if Sweden is not, NATO would be for Sweden as little as it is for the Baltics today. Rhetorical support without genuine commitment. I’m arguing for a basic territorial capacity which is not the same as swinging back to a territorial defence.

   Moreover, I’m arguing for capabilities such as the Finnish purchase of JAASM or qualified anti-air craft on Gotland – rather than massing 1/20th of our population in the forests – to avoid Sweden being a security vacuum, inviting provocations.

   I would agree with a strategic problem in Sweden, there’s a reason for calling the 2000’s ‘the strategic timeout’ in the defence ‘space’.

   I would be curious how you feels that Sweden should move ahead?

   1. Thank you for taking my comments seriously
    This is a presentation I have delivered to several MODs in transition. I am amazed that something this simple is actually hard for people to grasp. the years of defence being one large slab cake have ruined the ability of people to think. I have actually offered my services as defence reformer to MOD but have had no response.
    By the way I have quite deep experience of the Swedish defence forces as I first did exchange in 1973 and then returned regularly (more than once a year) to work in several units in Linkoping and to train for orienteering in I17 in Udevalla.
    Glen

    Glen Grant

    GGConsulting Sia

    00371 20226612

    grantglen@hotmail.com

    http://www.latvia-business.com

    Date: Sun, 4 Aug 2013 15:04:37 +0000
    To: grantglen@hotmail.com

   2. Well of course, this is an open debating climate and one is welcome do discuss as much as one wants, while doing it with respect of course.

    I’m not quite sure how you wanted to see the strategic vision, you’re welcome the elaborate on that!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s