Femte brevet om försvarsidén

Nu har jag postat mitt sista och det femte brevet om försvarsidén. I det försöker jag greppa den svåra frågan om vad som ska prioriteras när vi måste börja skära ner förmågor. Jag föreslår tre olika alternativ, vilket föredrar ni?

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s