Första brevet om Sveriges försvarsidé

One thought on “Första brevet om Sveriges försvarsidé

  1. Vi behöver en lokalisering av förband med anslutning till de fem prioriterade områden i Sverige, ur försvarssynpunkt. Ett skalförvar i vart och ett av dessa områden, bestående av 1 div, JAS, långräckviddigt luftvärn samt lämplig mängd specialförband. Ett SKALFÖRSVAR bör vara prio,1 att ta itu med inför kommande förvarsbeslut. Vi måste visa trovärdighet gentemot våra grannländer, och militära förmågor tar tid att bygga upp.// Peter

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s