Ett år på bloggen och framåtblick

På tisdag faller det sig så att det är ett-års jubileum här bloggen och 47 inlägg senare tänkte jag samla ihop ett par tankar över vad som varit och vad det ser ut att vara framåt. Som Ni kanske märkt har aktiviteten stannat av här på senare tid och det beror på ett par saker; det ena är min arbetsbelastning och det andra är att jag har ett snävare fokus sedan jag började doktorera. Nu spenderar jag dagarna i ända med att fokusera på rysk militärteori och jag vill vara lite försiktig med att slänga ur mig de argumenten jag ska använda mig av i min avhandling. Ändå är det kul att en hel del trafik fortsätter till de äldre inläggen även när jag icke skriver.

Hur som haver, låt oss blicka bakåt lite för att se vad som varit sedan februari:

-I serien Hotbilden har jag försökt att knyta ihop hur vi ska förstå vad ett Ryssland på återtåg betyder för svensk säkerhetspolitik. I inlägget om Sveriges strategiska läge togs en bredare bild om läget i världen.

-Den mest lästa artikeln blev den första “NATO:s formella och informella inflytande

-På en andra plats kom det mer innovativa “Fem sätt att finansiera en Försvarsmakt

-Mest intressant att skriva var min & Johan Wiktorins brevväxling i “Breven om NATO” där vi försökte vi nyansera en komplex fråga utan definitiva svar, vilket jag tyckte vi gjorde väl.

-Mitt egna favoritinlägg (om jag får) är “Nyttan av rysk militärmakt

Målet med bloggen var att delta i, och uppmuntra till, en god diskussion och det ser jag som uppnått både på grund av antalet läsare men också kvaliteten på läsarna. Ett stort tack ska riktas främst till de andra försvarsbloggarna som uppmuntrat, länkat och diskuterat. Utan er hade ingenting tagit fart och ingenting kunnat bibehållas. I länkande storleksordning, tack Wiseman, Johan Wiktorin, Cornucopia, Skipper, Observationsplatsen, Jägarchefen. Ett andra tack riktas till alla ni som läser, kommenterar och delar, utan interaktionen hade det varit lika otacksamt att blogga som att skriva en dagbok. Ett hedersnämnande går till Fredrik och Erik som leder kommentatorsligan.

Men låt oss blicka framåt, i den närmaste framtiden kommer torkan att upphöra. Med glädje kan jag säga att Johan Wiktorin och jag kommer att dra igång en ny brevskrivning i stil med NATO-breven, men denna gång om Sveriges försvarsidé; en grund som måste fastslås för de tuffa prioriteringar som Försvarsmakten står inför. Första inlägget kommer på söndag på Försvar och Säkerhet och vi kommer att skriva sex brev igen med 2-3 dagars mellanrum.

ideas

I den längre framtiden kommer jag presentera ett papper om rysk strategisk kommunikation på British International Studies Associations konferens till sommaren. Utöver detta har jag ett annat papper på rysk militärmakt i pipen och en ytterligare konferens att presentera på (återkommer med info senare), men annars hårt jobb med min doktorsavhandling. 

Tack för att ni hängt med hit och välkomna att fortsätta vidare!

Ps. Jag har även möjliggjort följarfunktionen på Facebook ifall någon föredrar att använda det mediet

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s