Globala trender och säkerhet i Norra Europa

Hur påverkar de globala trenderna i världen säkerheten i Norra Europa? Det är frågeställningen i en bok jag recenserar för Frivärlds räkning idag. Isen smälter vid Arktis, Ryssland ser ut att återinträda på den globala arenan medan vi går från en unipolär världsordning till en “post-unipolär”. Effekten av dessa trender kommer att framgå allt tydligare. Läs recensionen här.

(Telegraph.co.uk)
(Telegraph.co.uk)

2 thoughts on “Globala trender och säkerhet i Norra Europa

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s