Globala trender och säkerhet i Norra Europa

Hur påverkar de globala trenderna i världen säkerheten i Norra Europa? Det är frågeställningen i en bok jag recenserar för Frivärlds räkning idag. Isen smälter vid Arktis, Ryssland ser ut att återinträda på den globala arenan medan vi går från en unipolär världsordning till en “post-unipolär”. Effekten av dessa trender kommer att framgå allt tydligare. Läs […]

Read More Globala trender och säkerhet i Norra Europa