Rysk intervention i Ukraina del 11: Georgien 2.0?

Nej, det är klart att Krim inte är Georgien. Krim är Krim men analogin använts flitigt. Dock är det är nyttigt att jämföra fall för att förstå likheter och skillnader för att komma till tingets kärna och det är den formen detta inlägg kommer att ta. För övrigt är det osäkert om Krim kommer att låtas gå med i Ryssland även om de “röstar” för det. Rimligt att varit att låta bli.

Krim är inte Georgien för att Syd-Ossetien och Abchazien var redan de facto-självständiga efter konflikter vid Sovjetunionens fall, speciellt Abchazien. Detta är till skillnad mot Krim som var fredligt var en del av Ukraina utan större etniska spänningar trots rysk propaganda och försök att framkalla etnisk oro på Krim vilket ses bl.a. av denna läckta kabel från 2006 (läsvärd!).

Detta leder mig in till en sidnot, om än en väldigt intressant sådan, där en person sade till mig att rysk utrikespolitik kan ses som en gigantantiskt flödeschema där man långsiktigt knyter ihop olika små steg till en koordinerad helhet på en sätt Väst inte kan göra.

Jag vet inte hur jag kan exemplifiera det på bästa sätt, men att provocerandet av etnisk oro på Krim knyts samman med givmildare pass-policy, stöd för pro-ryska partier och ökade sändningar från ryska TV-stationer som målar en negativ bild av Ukraina. Poängen var att denna typ av åtgärder inte ska ses som separat “bus” utan del av en större helhet.

Krim är inte Georgien för att Krim har hittills skett utan något som helst rimligt lagligt rättfärdigande (om folkrätt i UA). För att kärnfullt sammanfatta att självförsvar kan inte åberopas (ingen rapporterad attack mot ryska baser) eller att inbjudan är giltig (en sub-nationell enhet kan inte bjuda in militärmakt mot centrala regeringens vilja).

Vidare finns det sedvanerätt med intervention via inbjuden men inte i fallet om presidenten redan är avsatt och det skulle gå emot många principer av folkrätten som även bygger på att den som ger inbjuden ska vara legitim internt (vilket Januk inte är) och externt (vilket Januk inte är). Se här för fördjupad diskussion i folkrätt av folkrättare. 

Krim är inte Georgien för ännu har inget stridande skett och ingen har dött. Tur är det.

Georgien 2.0
Georgien 2.0

…men och andra sidan är Krim Georgien för att Ryssland har använt militärt våld mot en suverän stat (nej, jag menar inte fysiskt våld). Här är det viktigt att fundera kring kommunikation. Ryssland använde våld mot Georgien och Väst reaktion var svag och splittrad och “resetten” kom snabbt.

Vad drar ryska ledarskapet för slutsatser från detta? Precis de slutsatser som det låter när jag presenterar frågan. Nu har man använt våld mot Ukraina och Krim är Georgien för att  Västs reaktion är svag, splittrad och otillräcklig igen. En gång kan vara ett undantag men två gånger är en trend.

Vidare är Krim Georgien för att båda gångerna har Ryssland använt militärt våld och lyckats fått igenom sina politiska mål utan allvarliga kostnader. I Georgien var det att stoppa NATO-expansion. I Ukraina var det mer negativa mål; att behålla ett negativt veto i Ukrainas inrikesaffärer och säkerställa ett svagt Ukraina (om varför, se här).

Alarmklockan har ringt för Sverige och speciellt med hänsyn till Europas enighet då Tyskland vill inte agera på grund av handel och gas, Storbritannien vill inte påverka bilden av City i London som en fristad för smutsiga pengar och Frankrike fortsätter leverera Mistral till Ryssland mitt under invasionen.

Vår säkerhetssituation har förändrats men även har pågående förändringar belysts.

Läsvärt: Berndt Grundevik hos Wiseman, Anders Lindberg, Cornucopia?,

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s