Krigföring och Fred

Japp, titeln är en Tolstoj-parafraseing! Hittills har jag försökt undvika att skriva om min forsknings väsen här på bloggen för att hålla det lite för mig själv tills vidare innan dess slutgiltiga form är klar. Nu är vi dock i ockupationstider i Ukraina och intresset för rysk syn på krig och fred är bör vara högre än tidigare.

Jag har nu medverkat i en intervju i Department of War Studies-podcast om min forskning och hur det knyter an till Ukraina (6 minuter lång). Se länk här:

Warfare and Peace; The Russian Understanding of War

Ödmjukt ber jag även om tips av er läsare. Jag har fortfarande inte säkerställt full finansiering av doktorandprojektet, så finner ni ämnet viktigt och har ni intresse i projektet eller rekommendationer är jag mer än tacksam för dem. Min e-post är oscar.jonsson@kcl.ac.uk

2 thoughts on “Krigföring och Fred

  1. Hatten av! Avancerade studier i säkerhetspolitik och Ryssland är intressanta och återigen högaktuella. Om man får hoppas så kommer flertalet myndigheter med UD/FÖ/FM/FHS i spetsen vara intresserade av studier inom området. Får man gå ännu längre, så skulle jag önska att en gemensam tvärvetenskaplig studiegrupp/tankesmedja samlas för att skapa svensk forskning i framkant. På det sättet skulle finansiering, myndighetsuppdrag och forskare kunna mötas.

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s