Femte Brevet om NATO

Oscar, din distinktion mellan det önskvärda och det sannolika i det förra brevet är väldigt bra utformad. Om jag skulle spetsa mot mig själv, så skulle det vara att jag vill ha något ouppnåeligt. Fast å andra sidan hade vi den viljan för inte så länge sedan. Vi är på väg mot en NATO-anslutning, jag […]

Read More Femte Brevet om NATO

Tredje Brevet om NATO

Oscar, det var en typisk paradox du bjöd på i ditt brev, det här med att man driver en fråga på pappret, men inte i verkligheten. Det finns ett par paradoxer till inom försvars- och säkerhetspolitiken. De rödgröna partierna betonar i övrig politik förträffligheten med kollektiva och gränsöverskrivande lösningar, men inte på det här området. […]

Read More Tredje Brevet om NATO

Första brevet om NATO

Oscar, som du vet menar jag att diskussionen om NATO börjar i fel ända. Hur kan Sverige bidra till stabilitet i närområdet samt internationell fred och säkerhet; är istället en bättre ingång till diskussionen om vilka medel vi bör använda. Men, om vi vill gå igenom olika element som bär upp ett ställningstagande, så skulle […]

Read More Första brevet om NATO