Nytt grepp på bloggen – Rysslandsfördjupning

Uppståndelsen (se länkarna här) kring den finska rapporten om rysk militärpolitik visade hur spridandet av information kring Rysslands militärreform och säkerhetspolitik är tillräckligt i sig för att driva debatten vidare om hur vi ska förhålla oss till den.

I bildningens goda andra tar jag ett nytt grepp på bloggen och försöker samla de viktigaste rapporterna på olika områden av rysk säkerhetspolitik på ett ställe. Uppe i menyn raden hittar ni denna länk “Fördjupning i Ryssland“. Läs när ni har tid, tipsa om bra materiel som borde komma upp där och så fortsätter vi det goda samtalet.

Grundaren av modern rysk utrikespolitik? Foto: Wikipedia
Grundaren av modern rysk utrikespolitik? Foto: Wikipedia

#svfm

One thought on “Nytt grepp på bloggen – Rysslandsfördjupning

 1. Regionalpolitik/jobbtillfällen ska inte förväxlas med säkerhetspolitik, om så vore fallet skulle väl nästan alla regementes nedläggningar på 90-talet på framförallt glesbygden vara kraftigt kontraproduktiva i arbetsmarknadspolitisk synvinkel med tanke på hur glesbygden ser ut idag, i princip dör glesbygden ut idag, ÅR 2013. Vad skulle hända med orter som t.ex. Skövde, Eksjö, Ronneby etc. om förbanden där avvecklades idag. För vissa små orter som t.ex Söderhamn, Kristinehamn, Härnösand etc. etc. var regementet/flottiljen själva hjärtat för bygdens/stadens framtid.

  Angående Marinens utgångsplacering: Karlskrona och Muskö/Berga är två orter som är oersättliga i militärstrategisk/geografisk/ekonomisk synvinkel, avveckling av någon dessa orter skulle innebära spiken i kistan för den svenska försvarsförmågan. En eventuell mindre marinbas i Visby bör man ha i åtanke inför framtiden beroende på hur hotbilden mot Sverige utvecklar sig. Marinen har sedan 1970-talet åsidosatts bakom de andra vapengrenarna. Armén och framförallt flygvapnet har prioriterats i tre decennier . Man bör ha i åtanke att Sverige har en kustlinje på 2400 km (en av de längsta kustlinjerna i hela Europa).
  2 st Jagare i drift fredstid, 1 st i beredskap, är realistiskt både ekonomiskt och militärstrategiskt med hänsyn till 2014-2024 års förväntade hotbild, VIKTIGT VIKTIGT!

  Nuvarande försvarsanslag behöver inte höjas i nuläget, däremot omstruktureras, eventuellt innebär det att värnplikten delvis återinföras beroende på utvecklingen i Ryssland. Stora materielinvesteringar måste göras för att möta en snabbt skiftande hotbild som vi nu ser i Öst. Dessa “investeringar” av nya vapensystem, fartyg etc. ska tas utanför nuvarande försvarsanslag, stora långsiktiga investeringar men absolut nödvändiga för att upprätthålla vår försvarsförmåga i framtiden.

  Idén med en yrkes armé och ett sk, “insatsförsvar”, har visat sig vara ett icke optimalt alternativ för ett litet neutralt land som Sverige, detta bör utredas snabbt för att se vad som är optimalt för försvarsmakten 2015-2030

  Armén & flygvapnet är i dagsläget två fungerande vapengrenar bortsett från ett “haltande” helikoptersystem och luftvärn, detsamma går som sagt inte att säga om Marinen.

  På din fråga hur mobilt luftvärnet ska vara är svaret att det Svenska luftvärnet bör vara så stationärt som möjligt med tanke på att vi i nuläget inte befinner oss i ett krigstillstånd som tur är. Däremot bör luftvärnet i nuläget vara berett på att försvara samhällsviktiga installationer som t.ex kärnkraftverk, regeringsbyggnader, hamnar, flygplatser etc. för att klara av detta behövs närvaro av luftvärnsystem i hela landet, från norr till söder och inte som idag bara i Halmstad (Lv6). Luftvärnet bör i framtiden kunna administreras av t.ex. Hemvärn/civilförsvar.

  Mvh. Alexander Christensen

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s