Veckoslut, bokslut och framåtblick

Kära läsare,

Under “lanseringsveckan” här på bloggen har Ni fått möjlighet att bekanta Er med mig och jag fått möjlighet att bekanta mig med Er. Veckan har gått över all förväntan; fyra inlägg har publicerats och bloggen har fått över 5,000 sidvisningar, många nya följare och flera kommentarer. Ett stort tack ska riktas främst till försvarsbloggarna mycket vänligen hjälpt att sprida bloggen, men även till alla Er som läst, länkat och återkvittrat. Det hade aldrig gått att driva en blogg utan interaktionen mellan läsare och skribent. Med det uppmuntrar jag Er till att fortsätta att tycka och kommentera, målet med bloggen var som sagt att bidra till det goda samtalet och det känns som vi är på väg dit.

I veckan har det slagits ett slag för NATO och ett slag som belyst dess begränsningar samt så har EU:s och FN:s funktioner och roller i internationell säkerhet granskats. Dessa har varit av lite grundläggande natur, men alla dessa inlägg kommer vara viktigt att ta med sig för framtida diskussioner då de kommer att bygga på slutsatser dragna här. Under denna veckas gång har antalet inlägg att skriva dubblats istället för halverats, men detta är enbart positivt. Dock kommer bloggen från och med nu drivas i ett lugnare tempo (målbild 1-2 inlägg/vecka). Högst upp på agendan är att fortsätta diskussionen kring Sveriges samarbeten med internationella organisationer och främst NATO, samt att ta in Ryssland i bilden. Men det är bara att fortsätta att följa med, bloggen följs bäst via E-mail eller Twitter.

Tack för denna vecka!

President_Woodrow_Wilson

2 thoughts on “Veckoslut, bokslut och framåtblick

  1. Moderata Ungdomsförbundet i Skåne har under helgens stämma tagit beslut för ett höjt anslag till försvaret och för ett medlemskap i Nato. Vi lovar att göra vårt bästa för att Moderaterna ska ta tillbaka ledartröjan i sin forna paradgren!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s