Om rysk informationskrigföring och system av system-sårbarheter

AxessTakten på skrivandet här har gått ner på grund av många andra uppdrag, men här kommer en längre essä i Axess som behandlar några av de mest intressanta aspekterna med rysk krigföring i allmänhet och informationskrigföring i synnerhet.

Här kan man även läsa när jag kommenterar Svenska Freds ständiga tankevurpa att istället för att ge sig på de som står för repression och aggression (Ryssland) ger man sig ideligen på de som försvarar oss mot just det (Försvarsmakten).

3 thoughts on “Om rysk informationskrigföring och system av system-sårbarheter

  1. Det går ju inte att helt frigöra sig från tankegången att Putins förtrogna använder Svenska Freds som sin megafon för riktade budskap, en kanal för att bl a öka misstänkliggörandet av FM. En av många komponenter i den ryska informationskrigföringens tjänst? Med långa tentakler?

  2. Det är väl ganska vedertaget att underrättelsetjänster inom Östblocket infiltrerade fredsrörelser och andra opinionsbildare. När muren föll kan ju den konspiratoriskt lagde misstänka att de ryska tjänsterna lade beslag på allierade tjänsters över källor/operatörer/nyttiga idioter. De sistnämnda fortsätter väl omedvetet att springa ärenden åt främmande makt medan övriga aktiviseras frivilligt genom ett telefonsamtal eller ställs inför faktumet att fortsätta sitt arbete för nygammal husse eller avslöjas. Det hade varit mycket intressant att se vilka namn på svenska medborgare som SÄPO hade i sitt STASI-register innan det brändes.

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s