Tredje brevet om försvarsiden

Nu har jag svart på Johan Wiktorins brev om försvarsidén, läs det här. Har vi alla funktioner och mål?