Om rysk informationskrigföring och system av system-sårbarheter

Takten på skrivandet här har gått ner på grund av många andra uppdrag, men här kommer en längre essä i Axess som behandlar några av de mest intressanta aspekterna med rysk krigföring i allmänhet och informationskrigföring i synnerhet. Här kan man även läsa när jag kommenterar Svenska Freds ständiga tankevurpa att istället för att ge […]

Read More Om rysk informationskrigföring och system av system-sårbarheter